Termenii şi condiţiile prezintă condițiile contractuale aplicabile rezervărilor efectuate pe site-ul www.castlebreak.ro pentru programele turistice organizate de agenția de turism Castle Break

Organizatorul programelor turistice

Agenția de turism Castle Break este organizatorul programelor turistice comercializate prin intermediul site-ului www.castlebreak.ro

Castle Break este o agenție de turism organizatoare, cu activitate exclusiv online, operată de societatea comercială SC Creative Experiences SRL, cu sediul în Brașov, Bld. Gării, nr. 3, bl. 3, sc. F, apt. 25, jud. Brașov, numărul de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerţului: J8/1370/09.04.2019, CUI: 40946718, Cont RO15BTRLRONCRT0495161301, deschis la Banca Transilvania, reprezentată prin Anamaria-Sidonia Fărcășanu-Răvar, în calitate de Administrator. 

SC Creative Experiences SRL este deținătorul licenței de turism nr. 1987 / 2019 și a poliței de asigurare de insolvabilitate seria IF-i, nr. 3091 / 06.05.2020, încheiată la German Romanian Assurance S.A. 

Turistul / participantul la programele turistice

Turiștii / participanții la programele turistice sunt acele persoane beneficiare ale serviciilor turistice, care au completat formularul de rezervare de pe website, sunt de acord cu termenii și condițiile și au finalizat înscrierea la programele turistice prin efectuarea plății pentru programele respective. 

Rezervarea serviciilor turistice și încheierea contractului

Rezervarea serviciilor turistice se face pe site-ul www.castlebreak.ro, prin completarea formularului de înscriere la programele descrise pe website. În cazul programelor turistice organizate la cerere (și care nu se regăsesc pe site-ul www.castlebreak.ro), rezervarea se face prin comandă scrisă pe e-mail, la una dintre adresele prestatorului / Agenției (castlebreak.ro@gmail.com, hello@castlebreak.ro). 

Contractul se consideră încheiat în momentul în care Agenția transmite turistului, prin e-mail, confirmarea rezervării efectuate de acesta. 

Condițiile contractuale se consideră acceptate de ambele părți în momentul în care turistul sau reprezentantul acestuia efectuează plata pentru rezervarea efectuată. 

Prețul contractului și condițiile de plată

Prețul pachetului de servicii turistice  / prețul contractului se compune din costul serviciilor turistice efective și comisionul Agenției. Prețul este specificat pe site-ul agenției, în confirmarea rezervării transmisă pe e-mail și/sau pe factură. 

Modalități de plată

Plata serviciilor se poate face prin virament bancar sau online cu cardul, pe site-ul www.castlebreak.ro

Turistul selectează modalitatea de plată preferată în momentul completării formularului de rezervare, alegând una din cele două variante de plată. 

Plățile realizate prin intermediul website-ului www.castlebreak.ro în sistem de plată on-line cu cardul se fac prin intermediul procesatorului de plăţi EuPlătesc, cu care SC Creative Experiences SRL a încheiat un contract în acest sens. Plăţile sunt securizate, conform protocoalelor internaţionale de securitate şi confidenţialitate a datelor. Procesarea datelor de card se face pe o pagină securizată a procesatorului de plăţi.

Rezervarea se consideră încheiată, iar condițiile contractuale acceptate de ambele părți, numai după efectuarea plății pentru serviciile turistice rezervate. 

  • În cazul în care turistul alege să achite contravaloarea serviciilor rezervate prin transfer bancar, va primit pe e-mail o factură proformă cu detaliile de plată. Factura fiscală va fi transmisă ulterior, după efectuarea plății.
  • În cazul în care turistul alege să achite contravaloarea serviciilor rezervate online, cu cardul bancar, va primi pe e-mail factura fiscală imediat după efectuarea plății.
  • În cazul programelor turistice organizate la cererea turistului, prin comandă fermă pe e-mail (și nu prin completarea formularului de înscriere de pe website), plata se va face prin transfer bancar. În acest caz, este posibilă perceperea unui avans pentru confirmarea rezervării, urmând ca plata finală să se facă cu cel puțin o zi lucrătoare înainte de începerea programului turistic.

Restituirea sumelor achitate în cazul anulării înscrierii

Restituirea sumelor achitate de către turiști sau reprezentanții acestora se poate face doar în urma unei solicitări adresate pe e-mail, în care se vor menționa numele persoanelor pentru care se anulează rezervarea, programul turistic la care aceste persoane fuseseră înscrise, respectiv contul IBAN în care se vor restitui sumele achitate. 

Restituirea sumelor achitate se va face astfel:

  • în proporție de 100%, dacă rezervarea este anulată cu 45 de zile anterior începerii programului turistic
  • în proporție de 75%, dacă rezervarea este anulată cu 30 de zile anterior începerii programului turistic
  • în proporție de 50%, dacă rezervarea este anulată cu 15 zile anterior începerii programului turistic
  • în proporție de 25%, dacă rezervarea este anulată cu 10 zile anterior începerii programului turistic

După caz, Agenția poate decide restituirea integrală a sumelor achitate chiar dacă termenele menționate mai sus au fost depășite, în situațiile în care costurile asociate organizării programului turistic (ex. cu servicii de transport, cazare etc.) pot fi recuperate de la furnizori / prestatori. 

Participarea la programele turistice a minorilor

Minorii sub 14 ani pot participa în tururi doar însoţiţi de părinţi sau tutore. Minorii între 14-18 ani pot participa în tururi numai cu acordul părinţilor sau al tutorelui.

Informarea cu privire la detaliile de călătorie

Participanţii vor fi informaţi cu privire la detaliile privind ora şi locul de plecare şi de întoarcere, locurile de cazare şi masă, cel târziu în săptămâna dinaintea plecării.

Comunicarea se va face pe e-mail, la adresa indicată de participanți / turiști în formularul de înscriere sau în comanda transmisă Agenției. 

Modificarea programului turistic

Organizatorii îşi rezervă dreptul de a efectua modificări neesenţiale ale traseului şi/sau ale locurilor şi condiţiilor de cazare, fără modificarea categoriei unităţii de cazare, care vor fi anunţate participanţilor cu cel puţin 7 zile înainte de data plecării. Modificările neesenţiale ale turului nu sunt de natură a atrage restituirea sumelor achitate ca avans.

În cazul unor modificări esenţiale ale programului turistic, cum ar fi cele privind datele de călătorie sau schimbarea unui număr semnificativ de obiective din traseu ori categoria unităţii de cazare, acestea vor fi anunţate cu cel puţin 15 zile înaintea plecării. În cazul modificărilor esenţiale, în termen de 5 zile de la comunicarea modificărilor, participanţii au obligaţia de a transmite opţiunea acestora între restituirea sumelor achitate cu titlu de avans, înscrierea în alte programe turistice de aceeaşi valoare, la alegerea participanţilor, sau participarea la programul turistic rezervat în noile condiţii.

Anularea programului turistic

În cazul în care nu se întrunește numărul minim de participanți sau dacă, din motive ce nu țin de Agenție, obiectivele incluse în itinerariu / programul turistic nu mai sunt disponibile pentru vizitate, programul turistic poate fi anulat, comunicându-se celor înscriși cu cel puțin 7 zile înainte de data începerii programului. 

Ca urmare a anulării serviciilor turistice pentru acest motiv, participanţii au dreptul fie la restituirea sumelor achitate, fie la înscrierea acestora în programe turistice de aceeași valoare, la alegerea participanţilor.

Desfășurarea programului turistic

Participanţii se obligă să aibă un comportament responsabil şi civilizat, să nu deterioreze mijloacele de transport, spaţiile de cazare şi masă şi dotările acestora ori obiectivele vizitate. Organizatorii nu se fac vinovaţi de eventualele pagube produse sau vătămări suferite de participant ca urmare a nerespectării acestui alineat.

Participanţii se obligă să ajungă la orele stabilite la locurile de îmbarcare. Întârzierea de peste 15 minute faţă de ora de plecare în tur şi imposibilitatea de contactare a participantului echivalează cu renunţarea acestuia la programul turistic şi la suma achitată pentru rezervarea serviciilor turistice.