Prin înscrierea în cadrul tururilor Castle Break vă daţi acordul cu privire la respectarea regulamentului tururilor Castle Break detaliat în cele ce urmează:

I. Definiţii:

1. Prin „Organizatori” se înţelege Asociaţia ARCHÉ, cu sediul în cu sediul în București, str. Dezrobirii, nr. 12, sector 6, Bucureşti, având Cod de Înregistrare Fiscală RO 29791795

2. Prin „Participanţi” se înţelege persoanele care au completat formularul de înscriere, sunt de acord cu aceşti termeni şi condţii şi au finalizat înscrierea.

3. „Castle Break” este o iniţiativă culturală fără scop lucrativ dedicată pasionaţilor de patrimoniu arhitectural, care isi propune o serie de tururi culturale în care participantii sa descopere istoria si povestile castelelor si conacelor din Romania.

4. Prin “Avans” se înţelege partea preliminară din contribuţia la tur achitată până la data specificată pe site în vederea confirmării rezervării.

II. Condiţiile particpării:

5. Înscrierea persoanelor interesate la tururile Castle Break se face online prin completarea formularului de înscriere pe site-ul www.castlebreak.ro. Completarea formularului şi finalizarea înscrierii echivalează cu acordul participanţilor cu privire la aceşti termini şi condiţii.

6. Restituirea sumei achitate cu titlu de avans, în cazul anulării înscrierii, se poate face doar în urma unei solicitări adresate până la data încheierii înscrierilor, menţionată pe site şi/sau pe pagina de facebook. Prelungirea termenului de înscriere nu atrage şi prelungirea termenului pentru cererea de restituire a avansului.

7. Minorii sub 14 ani pot participa în tururi doar însoţiţi de părinţi sau tutore. Minorii între 14-18 ani pot participa în tururi numai cu acordul părinţilor sau al tutorelui.

8. Participanţii vor fi informaţi cu privire la detaliile privind ora şi locul de plecare şi de întoarcere, locurile de cazare şi masă, cel târziu în săptămâna dinaintea plecării.

9. Organizatorii îşi rezervă dreptul de a efectua modificări neesenţiale ale traseului şi/sau ale locurilor şi condiţiilor de cazare, fără modificarea categoriei unităţii de cazare, care vor fi anunţate participanţilor cu cel puţin 10 zile înainte de data plecării. Modificările neesenţiale ale turului nu sunt de natură a atrage restituirea sumelor achitate ca avans.

10. În cazul unor modificări esenţiale ale turului cum ar fi cele privind datele de călătorie sau schimbarea unui număr semnificativ de obiective din traseu ori categoria unităţii de cazare, acestea vor fi anunţate cu cel puţin 15 zile înaintea plecării. În cazul modificărilor esenţiale, în termen de 5 zile de la comunicarea modificărilor, participanţii au obligaţia de a transmite opţiunea acestora între restituirea sumelor achitate cu titlu de avans, înscrierea în alte tururi de aceeaşi valore, la alegerea participanţilor, sau participarea la tur în noile condiţii.

11. În cazul în care grupul este mai mic de 35 de persoane, organizatorii pot percepe o contribuţie suplimentară de la participanţi, care va fi indicată pe site şi/sau pe pagina de facebook. În cazul în care nu se întrunește numărul minim de participanți (30), turul poate fi anulat, comunicându-se celor înscriși cu cel puțin 10 zile înainte de data turului. Ca urmare a anulării turului pentru acest motiv, participanţii au dreptul fie la restituirea sumelor achitate cu titlu de avans, fie la înscrierea acestora în considerarea avansului achitat, în alte tururi de aceeaşi valore, la alegerea participanţilor.

12. Participanţii se obligă să aibă un comportament responsabil şi civilizat, să nu deterioreze mijloacele de transport, spaţiile de cazare şi masă şi dotările acestora ori obiectivele vizitate. Organizatorii nu se fac vinovaţi de eventualele pagube produse sau vătămări suferite de participant ca urmare a nerespectării acestui alineat.

13. Participanţii se obligă să ajungă la orele stabilite la locurile de îmbarcare. Întârzierea de peste 15 minute faţă de ora de plecare în tur şi imposibilitatea de contactare a participantului echivalează cu renunţarea acestuia la tur şi la orice parte din contribuţie.

 

Către prima pagină